Griep

Griep

Beste Klant, Ook ik ontkom niet aan de griep, al velen belden mij af, en nu was het mijn beurt om af te bellen. Heel vervelend voor u, maar ook voor mij, ik heb iedereen van de hele week moeten verschuiven, zodat de toch al volle agenda de komende weken snel vol is.  ...